Cykla

Gottskär ligger längs den nya cykelleden Kattegattleden och är ett perfekt stopp före du anländer till Göteborg 6,3 mil norrut längs leden eller om du startat din cykling i Göteborg på väg söderut.

KATTEGATTLEDEN

Facebook Instagram