Kom igång med din Romanidé med Märta Elf 5 dgr

Under fem dagar ägnar vi oss åt romanskrivandets hantverk och du får verktyg för att både strukturera en längre berättelse och utforska ditt eget skrivande.

Facebook Instagram