Vi värnar om dig, våra medarbetare och miljön

Miljö & trygghet

På Gottskär Hotell kan du känna dig trygg under ditt möte, din måltid, din aktivitet och när du sover i våra annex. Vi jobbar kontinuerligt med att se över säkerheten och tryggheten för dig under din vistelse. Vårt miljöarbete avstannar aldrig och vi håller oss uppdaterade om nyheter på området.

Facebook Instagram